CategoryVideopodcast

Tutkimuksesta viestiminen monipuolisesti Twitterissä – Videopodcast #3

Miten tuoda omaa tutkimusta esille monipuolisesti Twitterissä? Ei vain saman linkin postaamista toistuvasti. Yleisenä ohjenuorana tutkimuksesta viestimiseen meillä on ollut, että samasta tutkimuksesta tuotetaan useita sisältöjä, joiden viesti muotoillaan eri kohderyhmille sopiviksi. Linkki postaaminen tutkimusjulkaisusta Twitteriin on siis vain osa tutkimuksesta viestimisestä. [...]